Om oss

Välkommen till Röda Korset i Örebro Kommun

I Örebro kommun finns sammanlagt fyra lokala föreningar eller kretsar. De finns representerade i texten nedan. Vi börjar med det stora internationella arbetet, därefter det nationella och sedan det kommunala och avslutningsvis presenteras varje krets.

 

Om Röda Korset
Det finns 191 nationella Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningar i världen. Närmare 100 miljoner människor är medlemmar i Röda Korsrörelsen. Det är människor som är beredda att frivilligt göra en insats för att rädda liv eller på annat sätt hjälpa utsatta medmänniskor.Arbetet delas in i fyra områden som är gemensamma för samtliga Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningar i världen:

- Att främja Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsens grundprinciper och humanitära
  värderingar
- Att bistå vid katastrofer
- Att bygga upp beredskap inför katastrofer
- Att arbeta med hälsa och social omsorg i lokalsamhället

Vid en katastrof ber den nationella föreningen i det drabbade landet övriga föreningar om hjälp. Behoven styr hjälpinsatserna och Internationella Röda Korset i Genève avgör vilken förening som gör vad. Ibland stödjer Svenska Röda Korset arbetet med pengar och ibland skickar vi personal som kan hjälpa till på plats.

 

Röda Korset i Sverige
Röda Korset utgör ett komplement till samhällets övriga skyddsnät. Under årens lopp har Röda Korset uppmärksammat behov i samhället och utvecklat insatser för att avhjälpa dem. Inte sällan har samhället sedan övertagit dessa verksamheter, exempel på detta är bland annat folktandvården och hemtjänsten.Arbetet baseras på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet. Alla medarbetare har genomgått utbildning och avgett tystnadslöfte.

 

Röda Korset i Örebro kommun

Röda Korset i Örebro kommun består av fyra mindre kretsar. Almby rödakorskrets, Axberg-Hovsta rödakorskrets, Lännäs-Asker rödakorskrets och Örebro rödakorskrets.

 

Almby rödakorskrets

Almbykretsen bildades 1961 på initiativ av Sigurd Tholin och har idag ca 600 medlemmar. Sedan 2004 ingår även Röda Korsets verksamhet i Garphyttan i Almbykretsen. Våra huvudsakliga arbeten kan delas in i socialt arbete och insamlingar.

 

Axberg-Hovsta rödakorskrets

Axberg-Hovsta rödakorskrets har ca 300 medlemmar. Kretsen anordnar bössinsamlingar, bakluckeloppis, konstlotteri, adventskaffe mm. Behållningen går oavkortat till hjälpbehövande både nationellt och internationellt. Kretsen ansvarar också för anhörigstöd och besöksverksamhet. 

 

Lännäs-Asker rödakorskrets

Lännäs-Askers rödakorskrets bildades den 28 augusti 1914 och har idag 130 medlemmar. 12 protokollförda styrelsemöten samt årsstämma har hållits under året.

Årligen återkommande verksamhet:

Tjugandagknutskaffe på Askenäs (vårdboende), kaffe och underhållning på Solgården (senior-boende), midsommarlotteri i Brevens bruk, Första Adventskaffe i St Mellösa, deltagit på Seniormässan i Örebro tillsammans med andra kretsar, bössinsamlingar vid flera tillfällen. Bössor står utställda i ortens affärer med gott resultat. Tidningen Henry läggs ut på några offentliga plaser.

Vill du bli frivillig eller veta mer om vårt arbete? Kontakta oss!

 

Örebro rödakorskrets

Består numera av tre kretsar som gått samman, Örebro, Olaus Petri och Lillkyrka. En stor del av verksamheten är second hand-butikerna i Marieberg och Wadköping.

Örebrokretsen jobbar även med social verksamhet som mentorskap för kvotflyktingar, läxhjälp, språkträning, integration via stödgruppen "Hej Örebro" och handarbetscafé. Det finns också en första hjälpen grupp. Vi har även Rödakorsvärdar på USÖ.

I stort sett hela Röda Korsets verksamhet bygger på insatser från frivilliga och fler volontärer behövs! Rekryteringsgruppen har till uppgift att fånga upp intresserade frivilliga.

Kontakt: annsofi.pierre@redcross.se

Om du vill vete mer om vårt arbete kan du kontakta oss på:

Ordförande i styrelsen

Marcia Gerhardsson

E-post: marcia.gerhardsson@redcross.se  

Röda Korsets Second Hand

Firmavägen 4, Örebro 019-18 61 33

E-post: secondhand.orebro@redcross.se