Välkommen till Röda Korset i Örebro Kommun

Sedan februari 2023 finns en krets i Örebro Kommun, Örebro rödakorskrets. I kretsen ingår Almby, Axberg-Hovsta, Adolfsberg, Lillkyrka och Östernärkes rödakorsgrupper.

Mer information om våra lokala verksamheter hittar du längre ner i texten.

Vi börjar med det stora internationella arbetet, därefter det nationella och sedan det kommunala.

Om Röda Korset

Det finns 191 nationella Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningar i världen. Närmare 100 miljoner människor är medlemmar i Röda Korsrörelsen. Det är människor som är beredda att frivilligt göra en insats för att rädda liv eller på annat sätt hjälpa utsatta medmänniskor.Arbetet delas in i fyra områden som är gemensamma för samtliga Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningar i världen:

- Att främja Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsens grundprinciper och humanitära
  värderingar
- Att bistå vid katastrofer
- Att bygga upp beredskap inför katastrofer
- Att arbeta med hälsa och social omsorg i lokalsamhället

Vid en katastrof ber den nationella föreningen i det drabbade landet övriga föreningar om hjälp. Behoven styr hjälpinsatserna och Internationella Röda Korset i Genève avgör vilken förening som gör vad. Ibland stödjer Svenska Röda Korset arbetet med pengar och ibland skickar vi personal som kan hjälpa till på plats.

Röda Korset i Sverige

Röda Korset utgör ett komplement till samhällets övriga skyddsnät. Under årens lopp har Röda Korset uppmärksammat behov i samhället och utvecklat insatser för att avhjälpa dem. Inte sällan har samhället sedan övertagit dessa verksamheter, exempel på detta är bland annat folktandvården och hemtjänsten.Arbetet baseras på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet. Alla medarbetare har genomgått utbildning och avgett tystnadslöfte.

Röda Korset i Örebro kommun

Röda Korset i Örebro kommun består en krets, Örebro rödakorskrets med tillhörande grupper runt om i kommunen. 

Almby rödakorsgrupp

Almbykretsen bildades 1961 på initiativ av Sigurd Tholin. Sedan 2004 ingår även Röda Korsets verksamhet i Garphyttan i Almby. Efter sammangåendet jobbar Almby fortsatt med socialt arbete och insamlingar.

Axberg-Hovsta rödakorsgrupp

Axberg-Hovsta rödakorsgrupp anordnar bössinsamlingar, bakluckeloppis, konstlotteri, adventskaffe mm. Behållningen går oavkortat till hjälpbehövande både nationellt och internationellt. Gruppen ansvarar också för anhörigstöd och besöksverksamhet. 

Östernärkes rödakorsgrupp

Lännäs-Askers rödakorskrets bildades den 28 augusti 1914, efter sammanslagning med övriga kretsar i kommunen jobbar de vidare under namnet Östernärkes rödakorsgrupp med bl a dessa verksamheter:

Tjugandagknutskaffe på Askenäs (vårdboende), kaffe och underhållning på Solgården (senior-boende), midsommarlotteri i Brevens bruk, Första Adventskaffe i St Mellösa, deltagit på Seniormässan i Örebro tillsammans med andra kretsar, bössinsamlingar vid flera tillfällen. Bössor står utställda i ortens affärer med gott resultat. 

Adolfsbergs rödakorsgrupp

Jobbar med bl a insamlingar och säljer egentillverkade alster.

Lillkyrka rödakorsgrupp

Jobbar bl a med insamlingar och har bössor vid ICA-Glansen i Glanshammar. De brukar även finnas med bössor utanför röstningslokaler i valtider.

Örebro rödakorskrets

En stor del av Örebrokretsens verksamhet är second hand-butikerna i Marieberg och Wadköping.

Kretsen jobbar även med social verksamhet som mentorskap för kvotflyktingar, språkträning, integration via stödgruppen "Hej Örebro" och handarbetscafé. Det finns också en första hjälpen grupp. Vi har även Rödakorsvärdar på USÖ.

I stort sett hela Röda Korsets verksamhet bygger på insatser från frivilliga och fler volontärer behövs! Är du intresserad tvekan inte att kontakta oss:

Kontakt: annsofi.pierre@redcross.se

Om du vill veta mer om vårt arbete kan du kontakta oss på:

Röda Korsets Second Hand

Firmavägen 4, Örebro 019-18 61 33

E-post: secondhand.orebro@redcross.se