Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Kris- och beredskapsgrupp Örebro rödakorskrets

Örebro

Är ett stöd när samhällets övriga resurser inte räcker till och behöver förstärkas. Då kan vi bidra med:
• Första hjälpen
• Psykologisk första hjälpen
• Frivilligsamordning
• Mötesplatser
• Information