Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Örebro

Ett av våra frivilliguppdrag är Rödakorsvärd i sjukvården. De erbjuder stöd till patienter och besökare vid olika entréer på USÖ. Rödakorsvärdarna hjälper till med praktiska saker såsom att vägleda bland hissar och korridorer, ringa efter sjukresor och hämta kaffe. Eller bara lyssna och vara sällskap när väntan blir lång.

 

År 2019 var det 60 år sedan Röda Korset startade upp sin verksamhet med Rödakorsvärdar i Sverige och idag finns fler än 1300 Rödakorsvärdar på över 65 platser runt om i landet.

Kontakt: annsofi.pierre@redcross.se