Den lokala verksamheten

Styrelsens arbete

Styrelsen arbetar för ett samhälle där alla får känna en gemenskap. Vi samarbetar även med andra organisationer och kommunen. 

Våra verksamheter

Vi ställer upp när det blir kris i vårt närområde. Vi finns där när normalsamhällets resurser inte räcker till.

Nu när det kommer flyktingar från Ukraina finns vi tillgängliga för olika uppdrag.

Våra fasta uppdrag kan delas in i olika verksamhetsgrenar

Kris och katastrof

  • Vi har en Lokal Krisberedskapsplan där en grupp frivilliga håller den uppdaterad och även utvecklar den.
  • Vi ansvarar för ett antal Hjärtstartare som finns på utplacerade på strategiska platser.
  • Första Hjälpen-utbildningar är en viktig punkt i vår verksamhet.

Hälsa och vård

  • Vi ställer upp när någon medmänniska får akuta behov, det kan vara att ge tak över huvudet, kläder, mat mm.

Insamlingar

  • Vi samlar in pengar genom våra fysiska bössor eller genom swish. Vi har lotterier mm på marknader och andra tillställningar.
  • De insamlade medlen används för att hjälpa medmänniskor både lokalt, nationellt och internationellt.

Styrelsen för Hällestads Röda Korskrets

Styrelsen för Hällestads Röda Korskrets består av:

Ordf. Kersti Thorn

Sekr. Johanna Bådmyr

Kassör Anders Jendeberg

Ledamot Maria Creutz

Ledamot Annastina Juslin Petersen

Stiftelsen Syskonen Johanssons Minnesfond

En av anledningarna till att vi har möjlighet att finansiera vissa av våra verksamheter i Hällestad är att vi får stöttning från denna fond.

Läs mer om stiftelsen här