Verksamhetsberättelse 2021

Publicerad av: Cecilia Randmäe, den 1 februari 2022.

Antalet medlemmar i Hällestad Röda Korskrets vad vid årsskiftet 225 st. Det är en minskning med 12 st jämfört med föregående år.

Styrelsen består av följande personer: Kersti Thorn (ordf), Angelica Forsström (sekr), Hans Bergsten (kassör), Annastina Juslin Petersen och Maria Creutz.

7 st styrelsesammanträden har genomförst under året, några fysiska möten och några digitala. 

Kretsstämman för verksamhetsåret 2020 hölls digitalt.

En samlingslokal i Finspång har öppnats på Bergslagsvägen 8 tillsammans med Studiefrämjandet. Vi är bemannade på onsdagar kl 10-16. 

Handelbanken har skänkt en del möbler - stort tack.

I våras hade vi besök av Röda Korsets Generalsekreterare Martin Ärnlöv. Han var med på ett vaccinationspass samt träffade några personer ifrån vår krets och några av våra kontakter ifrån kommun och landsting. En trevlig och givande förmiddag.

Kersti Thorn var vårt ombud på den digitala Riksstämman.

 

Tyvärr har vi inte haft så många aktiviteter under året pga pandemin.

Vi har haft kontakt med kommunen angående vilka behov som finns i samhället, där RK kan göra en insats.

Samarbete med Studiefrämjandet i två projekt.

Den 21 oktober bjöd vi in till en informations- och inspirationskväll.

Vi träffade människor när vi hade marknadsstånd på julmarknanden i Finspång.

Dessa möten ligger till grund för vår planering för 2022.

 

Genomförda aktiviteter 2021:

 • Almanackor 2022 har tagits fram
 • Vykort - 4 olika motiv

Hällestad Röda Korsgrupp - 12 frivilliga

 • Ytterligare en hjärtstartare är beställd för att installeras i Hessmedstorp.
 • Delat ut 2 st julgrupper till Hällestadgården samt delat ut 25 st julblommor till ensamma äldre i Hällestad.
 • Satsning på ungdomsverksamhet i Hällestad.
 • Ordnat med midsommartårta och novembertårta till Hällestadgården.
 • Quiz anordnat på Hällestadgården.
 • Adventskaffe hos Svenska Kyrkan i Hällestad.

Finspångs Röda Korsgrupp

 • Hjälpt behövande med bla handla mat och medicin samt vara medföljare till exempelvis sjukvården.
 • Vaccinationsvärdar, först på gamla Lasarettet och sedan på Vårdcentralen. Totalt 65 pass á 4 timmar. (några pass har varit längre)
 • Familjeeftermiddag i Lunddalen.
 • Onsdagar kl 10-11 har det anordnats promenader inne i samhället.
 • Delat ut 5 st julgrupper till Finspångs Kommuns äldreboenden.

Hällestad Krisberedskapsgrupp

 • Gruppens målsättning - vårt närområde ska klara ett elavbrott på vintern i 7 dagar med mat, vatten och värme.
 • 18 frivilliga medlemmar, varav 5 är aktiva.
 • Krestsens Krisberedskapsplan finns tillgänglig på hemsidan.

 

Inkomna bidrag

 • Bygdepeng ifrån Finspångs Kommun ska användas till ungdomssatsningen i Hällestad.
 • Våra insamlingsbössor har funnits på plats i ett antal affärer.

Bidrag och penninggåvor har lämnats till - Världens Barn, Projekt Ungdom i Hällestad samt akut hjälp i närområdet.

 

Framtid 2022

Vi hoppas och tror att samhället kan öppna upp snart.

Vi söker efter någon som kan hjälpa oss med vår hemsida samt marknadsföring på sociala medier.

Hällestad RK grupp planerar att fortsätta med de inarbetade aktiviteterna samt genomföra ett event som kan locka folk ifrån hela kommunen att komma till Hällestad.

Finspångs RK grupp kommer att jobba för att det ska bli en efterfrågad träffpunkt i lokalen på Bergslagsvägen. Varför sitta ensam när du kan träffas hos oss!

Volontärarbete för att hjälpa äldre med matleveranser etc samt vara medmänniska.

Krisberedskapsgruppen väntar på möjligheten att få genomföra en övning. förhoppningsvis tillsammans med Räddningstjänsten. Gruppen vill också växa till fler områden i kommunden. (idag enbart Hällestad)

Fysiska Första Hjälpen utbildningar så snart restriktionerna tillåter.

Övningshubb startar i februari. Man kan gå en Första Hjälpen utbildning på nätet och sedan kommer man till RK och övar på dockor.

 

Övrigt

Styrelsen för Syskonen Johanssons Minnesfond har under 2021 bestått av Agneta Mörner, Ann-Charlotte Nilsson, Pia Asplind och Marie Aktner. Omval av samtliga för verksamhetsåret 2022.

 

Hällestad 2022-01-27

Ordförande, Kersti Thorn