Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor

Om kretsarna i Valdemarsvik kommun

Enligt Riksstämmans beslut 2019, pågår arbetet med att sammanfoga alla kretsar i Valdemarsviks kommun till en ny kommunkrets. Namnet på den nya kommunkretsen har man gemensamt, genom samverkansrådet enats om "Valdemarsviksbygdens rödakorskrets" och tas beslut om på den kommande extra kretsstämman.

Kretsarna i Ringarum och Östra Ed tog på sina kretsstämmor i februari beslut om att upplösas och sammangå med den blivande Valdemarsviksbygdens rödakorskrets fr o m 2022-03-01. Medlemmarna i Ringarum ca 100 och Östra Ed ca 45 överförs efter sina kretsstämmor till Valdemarsviks kretsen i väntan på att Valdemarsvik kallar till extra stämma som krävs för att den nya kommunkretsen Valdemarsviksbygdens rödakorskrets ska bildas och dess styrelse väljas.

Verksamheter i Ringarum och Östra Ed ligger under tiden till dess att extra stämma hållits i karantän, då det krävs ett beslut från den nya styrelsen om vilka verksamheter som behövs i kommunkretsen, utifrån behovsanalyser.

I nuläget finns Valdemarsvik rödakorskrets med verksamhetsgruppen Tryserum och Gryt rödakorskrets. 

En presentation av kretsarnas verksamhet 

 

Valdemarsvik

Valdemarsviks kretsen inom Röda korset bildades redan 1931. Kretsen har förnärvarande 73 medlemmar.

Vår verksamhet:

  • Second Hand - Den dominerande verksamheten i kretsen är våra två Second hand butiker på Storgatan 16. Normalt arbetar ett 20-tal frivlliga med försäljning och hantering av kläder och föremål som lämnats in, men pandemin har påverkat deras medverkan. Ett fåtal frivilliga och de anställda är på plats. Du är alltid välkommen in och handla eller prata en stund.
  • Besöksverksamhet - Varje torsdag hjälper frivilliga till vid aktiviteter med boende vid äldreboendet Karbasen. Men även den verksamheten är inställd för närvarande.
  • Insamlingar - Vi samlar in pengar till Röda Korsets centrala insamlingar och till sociala aktiviteter lokalt i Valdemarsvik.

Tryserum

Kretsen lades ner som en egen krets vid kretsstämman 22 februari 2021. Arbetet kommer att fortsätta nu som en verksamhetsgrupp inom Valdemarsviks kretsen, fram till kommunkretsens bildas.

Vår verksamhet:

  • Vårt stora årliga arrangemang är Kristi Himmelfärdsdagen. (Hemvändardagen). Då har vi kaffeservering, korvförsäljning och lotterier.
  • Kaffeservering i samband med musik i sommarkväll i Tryserums kyrka.
  • Vi har även väntjänst för boende på Karbasen.
  • Deltar i Kretskampen.
  • Vi är med och bekostar ett busskort till asylsökande som är boende i Gusum.
  • Vi besöker medlemmar över 80 år och lämnar en blomma till jul.
  • Insamlade medel skänker vi till bla. Världens Barn och Katastrofhjälpen.

Gryt

Kretsen i Gryt är för närvarande vilande och har inte lämnat ytterligare information.