Röda Korset i Ängelholm omspänner många verksamhetsdelar

Kupan, vår secondbutik:

Sjukhusvärdinnor:

  • På plats i lasarettets entré
  • Värdinnorna är på plats för att guida besökarna till rätt avdelning, eventuellt för att bistå med rullstol
  • Ofta vill besökare ha någon att prata med - då finns våra värdinnor

Besök på ålderdomshem:

  • Besök på ålderdomshem och särskilda boenden
  • Vi besöker regelbundet alla Ängelholms ålderdomshem och särskilda boenden. Vid besöken bjuder vi på kaffe med tårta och kakor
  • Vi tar med oss levande musik med professionella musiker som spelar och sjunger (ofta 60- och 70- tals låtar) och organiserar allsång

Lokal hjälp till särskilt behövande:

  • Före jul hjälper vi särskilt utsatta familjer
  • I samarbete med diakonerna i Ängelholm hjälper vi med presentkort så att även särskilt utsatta familjer kan fira jul på ett värdigt sätt

Trivselträffar i Sockenstugan Tåstarp:

  • Alla välkomna - medlemsskap krävs ej!
  • Se mera på första sidan, under "På gång"

Totalt har Ängeholms Rödakorskrets 40 volontärer - alla väldigt engagerade: