Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamhet och medföljare

Våra besökare träffar regelbundet äldre ensamma personer på äldreboende eller i deras hem för en stunds samvaro, en promenad, högläsning eller något annat som bryter vardagen.     

 

 

Kontakta verksamheten