Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Kretsarna i Eslövs kommun har en gemensam handlingsplan för krissituationer i kommunen. Vi kan komplettera samhällets insatser med att t.ex. öppna upp lokaler.  Ett tiotal personer har en kortare utbildning i psykosocialt omhändertagande för att kunna fungera som stödpersoner i en krissituation.

 

Kontakta verksamheten