Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Bidragsverksamhet

Höganäs Röda Kors har i juli 2024 skänkt pengar till följande områden:

  • Kris och katastrof - 20 000 SEK
  • Folkrätt och skydd - 20 000 SEK
  • Behandling av krigs- och tortyrskadade - 20 000 SEK
  • Hälsa och vård - 20 000 SEK
  • Ukraina öronmärkt - 20 000 SEK

 

Kontakta verksamheten

Röda Korset Höganäs

Telefon: