Hörby rödakorskrets - en del av en global rörelse

Kretsen har cirka 200 medlemmar. Styrelsen, som väljs på den årliga kretsstämman, består under 2024 av nio personer.

De olika verksamheterna bedrivs av totalt ett 30-tal frivilliga/volontärer.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hörby rödakorskrets