Kretsstämma 2021 genomförd som telefonkonferens

Publicerad av: Anne Andersson, den 28 februari 2021.

Stadgeenliga beslut och val kunde genomföras via telefonkonferens. Allt fungerade bra tack vare deltagarnas mötesdisciplin.

Vi hälsar Eva Lindgren välkommen i styrelsen som i övrigt består av Anne Andersson, Margareta Albinsson, Ann-Sofie Andreasson, Birgitta Ewald och Ann-Kristin Eriksson. Agneta Stefansson ingår som suppleant. Gott arbete gjort av valberedningen!

Stämman beslutade om en verksamhetsinriktning innebärande att vi fortsätter med vår seconhandbutik, Läxhjälp, Besöksverksamhet, insamling och lokal beredskap. Med stöd av bidrag från Socialstyrelsen har nyligen startats ett projekt för en utvecklad besöksverksamhet där nya frivilliga kommer att sökas och samverkan med kommun och sociala organisationer ingår. Målet är att minska ofrivillig ensamhet!

Telefonkonferensen fungerade bra, men en stämma genomförd med människor på plats är mer givande och bättre för demokratin.

Stadgar - ett viktigt redskap för en demokratisk förening