Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Första Hjälpen För Alla

Föreningar och andra sammanslutningar kan få besök av någon av våra informatörer i Första Hjälpen För Alla. Då får man en enklare genomgång/repetition av vad man kan göra vid ett olycksfall eller sjukdom. Det viktiga är att våga ingripa!