Integrationsguider - för en bättre och snabbare social integration

Publicerad av: , den 24 januari 2021.

Nu söker vi volontärer! Varmt välkommen

Kristianstadsbygdens rödakorskrets samarbetar med Kristianstads kommun, Rädda Barnen, FN-föreningen, RF Sisu Skåne och Högskolan i Kristianstad i ett projket. Syftet är att nyanlända i kommunen ska känna sig välkomna och bli en del av vårt lokalsamhälle. Nyanlända och volontärer (guider) matchas, utifrån behov och intresse. Som volontärer får du en introduktion, utbildningar i omvärldskunskap och gruppträffar med andra volontärer.
Integrationsguidens uppgift är att vägleda den nyanlände i olika frågor, tex samhällsservice, utbildning, bostad, föreningsliv, normer, värderingar, rättigheter och demokrati. Och inte minst träna svenska och göra roliga saker tillsammans.
 
Tillsammans gör vi saker så mycket bättre.
Kontaktpersoner:
Mia Persson Fröjd
Kretsordförande
 
Linda Edvardsson
Volontärsamordnare
Kristianstad kommun