Föreningsinformation

Bjärred-Borgeby-Önnerupskretsen
Medlemsantalet är cirka 180, där ett tjugotal är aktiva i kretsens verksamheter.
Kretsnummer: 12008.

Vi saknar volontärer, unga och äldre.Tag kontakt med Astrid Mogensen, telefon 0703 607337 eller någon i styrelsen. 

Frivilligledare
Gunnel Almströn, tel 046-293055
Ingrid Christiansen, tel 046--291114
Anna-Lisa Eriksson, tel 046-292574
Monica Lack, tel 046-292171
Astrid Mogensen, tel 046-293736

 

Styrelsen
Marja Ekblom,ordförande, e-post marja.k.ekblom@gmail.com
Inga-Kerstin Nelving Persson, vice ordförande, e-post ik.nelvingpersson@telia.com
Britt-Louise Bernerson, kassör, e-post britt-louise@bernerson.se
Maud Carrander, sekreterare, e-post m.carrander@hotmail.com
Ulla Steijner, ledamot, e-post ulla.m.steijner@gmail.com 


Lommakretsen
Medlemsantalet är cirka180, varav ett tjugotal är aktiva i kretsens verksamheter. 
Kretsnummer: 12035.

Vill du bli volontär? Kontakta någon i styrelsen! Läs vårt "värvningsbrev" på sidan "Om oss"!

Frivilligledare
Stina Dalgart, tel 0733-709010, e-post stina.dalgart@redcross.se

Styrelsen
Stina Dalgart,ordförande, tel 0733-709010, e-post stina.dalgart@redcross.se
Gittan Holmström, vice ordförande och sekreterare, tel 0730-591674, e-post gittan.holmstrom@redcross.se
Ingegerd Hägg, redovisningsansvarig, tel 040-413980, e-post ingegerd.hagg@outlook.com
Lena Svensson, kassör, tel 0793-579957, e-post lena.svenssonlomma@hotmail.com

Margareta Karrman, tel 0703 013165, e-post mkarrman@hotmail.com
Ann-Christine Elmström, tel 0734 273035, e-post ac.elmstrom@outlook.com
Elisabeth Sunnåker, tel 0709 173235. e-post e.sunnaker@outlook.com


Väntjänsten
Stina Dalgart, tel 0733-709010, e-post stina.dalgart@redcross.se

Besöksverksamheten
Stina Dalgart, tel 0733-709010, e-post stina.dalgart@redcross.se

Webbansvarig
Gittan Holmström, tel 0730-591674, e-post gittan.holmstrom@redcross.se

Kretsnummer: 12035
Bankgiro: 451-7116
Swish: 12 33 70 83 85

------------------------------------------------------------

 

E-post till kretsarna

lomma@redcross.se