Extra kretsstämma i december

2023-11-21 ... Den 14 december håller kretsen en extra stämma för att välja två revisorer och en valberedning. Kallelse till alla medlemmar kommer att skickas ut två veckor för stämman. Stämman kommer att hållas digitalt över Teams
En klubba