Gör din stämma hörd!

Publicerad av: Gittan Holmström, den 1 februari 2022.

Hej medlem! Vilka skall sitta här i år? Möt oss på Lommakretsens stämma den 23 februari, kl. 18.00. Välj ordförande och sekreterare! Välj styrelseledamöter, valberedare och var med i beslutet om sammangåendet med BBÖ-kretsen (Bjärred-Borgeby- Önnerup)! Vi serverar kaffe med dopp samt lotteri!
Styrelsen

.