Lomma-Bjärreds rödakorskrets - stämman har valt!

Publicerad av: Gittan Holmström, den 16 mars 2023.

2023-03-16 …  Igår hölls den första stämman i Lomma-Bjärreds rödakorskrets och den nya styrelsen valdes. Den består av ordförande Gittan Holmström och ledamöterna Britt-Louise Bernerson, Kerstin Petré, Ann-Christine Elmström och Ulla Steijner. Stämman hölls på Mötesplats Havsblick i Lomma där ett trettiotal medlemmar deltog. 

Av naturliga skäl fanns det ingen Verksamhetsinriktning att presentera på stämman, då den nya styrelsen valdes på denna dag. Stämman gav mandat till den nya styrelsen att fastställa inriktningen av verksamheten för verksamhetsåret 2023. Verksamheterna i Bjärred och Lomma fortgår.

Lomma-Bjärreds rödakorskrets är nu den enda kretsen i kommunen och är ett resultat av den sammangåendeprocess som pågått mellan Bjärred-Borgeby-Önnerupskretsen och Lommakretsen sedan oktober 2020. Vi har informerat fortlöpande om processen på vår webbsida. 

--------------------------------------
Bildandet av kommunkretsar är ett beslut fattat av Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ, Riksstämman, och därför ett beslut som berör alla kretsar i Sverige. I den strategiska inriktningen för Svenska Röda Korset står det att ”organisationen skall möta de största humanitära behoven, kunna agera snabbt i en kris och vara en röst för människor i utsatta situationer”.