Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Vi behöver bli flera i vårt gäng! Intresserad?

Kontakta vår samordnare Nubbe Fransson på nubbes.mail@gmail.com eller mobil/SMS 070 678 36 06

ökjölkj