Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Lunds 40 Rödakorsvärdar är på plats på SUS i Centralhallen, Akuten, Akutröntgen, Barnsjukhusets Ljusgård, Kirurgen, Onkologen och några avdelningar till.

Kontaktperson: Nubbe Fransson nubbes.mail@gmail.com