Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

 

 

 

 

Vi behöver bli flera i vårt gäng! Intresserad?

Kontakta vår samordnare Nubbe Fransson på nubbes.mail@gmail.com eller mobil/SMS 070 678 36 06