Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor

Tillsammans för att minska ofrivillig ensamhet

Publicerad av: Johanna Christensson, den 10 november 2021.

Att minska den ofrivilliga ensamheten bland Malmös seniorer har blivit ännu viktigare sedan pandemins start. Det behövs gemensamma krafter för att nå ut och därför har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad ingått en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap med Röda Korset och ABF i Malmö.

Med gemensamma krafter vill vi bidra till minskad ofrivillig ensamhet något vi alla vet att vi inte kan göra ensamma. I denna typ av överenskommelse bidrar samtliga parter med resurser som till exempel lokaler, erfarenhet och kompetens. Vi vill gemensamt nå fler seniorer och att det ska bli en större delaktighet av seniorerna själva när insatser och aktiviteter utformas, säger Marie Hendra, enhetschef för hälsa och förebyggande i Malmö stad.

Avtalet löper från 1 augusti till 31 december 2021 och omfattar fem insatser där samverkan kommer att ske i olika grad och på olika sätt: Dessa är samordning, uppsökande arbete, kunskapsspridning, formalisera nätverk och framtagande av modell för brukarstyrda mötesplatser. Projektet har en styrgrupp med representanter från alla tre verksamheterna.

Maria Rahm är anställd av Röda Korset som samordnare och Fathia El Sakka är anställd av ABF som projektassistent.

Fathia El Sakka (till vänster) och Maria Rahm från projektet Visneti.

På bild: Fathia El Sakka (till vänster) och Maria Rahm. Foto av: Jane Nyman

För att veta vilka insatser och aktiviteter vi ska satsa på i framtiden arbetar vi med fokusgrupper där vi samlar seniorer från olika delar av Malmö för att de ska få komma med sina synpunkter. Vi behöver veta om de känner till de mötesplatser som Röda Korset, ABF samt Malmö stad har samt annan service som kommunen erbjuder som till exempel fixartjänst, säger Maria.

För att få geografisk spridning på de som är med i fokusgrupperna har Maria och Fathia fått använda sig av alla tre organisationers nätverk.

Vi har haft en träff än så länge och det var väldigt positivt. Seniorerna vad pratglada och det var gemytlig och trevlig stämning. Vi lyckades också få till en geografisk spridning, säger Maria. 

Deltagarna i gruppen var väldigt kreativa och det var allt från målning till läsning, hunduppfödning och önskemål om att spela harpa som kom fram. Men även vad som kan utgöra hinder för att delta i aktiviteter eller komma till en mötesplats. Här spelar ekonomi och hälsa en viktig roll.

En del i samarbetet är att synliggöra de nätverk som finns och samordna dessa.

Idag vet inte den ene vad den andre gör. Med samordning kan vi effektivisera våra insatser och rikta dem rätt, säger Fathia.

Fokus under perioden fram till 31 december är att undersöka och inventera. Om avtalet faller väl ut kommer 2022 att fokusera på genomförandet av insatser för att minska ofrivillig ensamhet.

 

Text av Anna Svensson, Malmö Stad.