Vaccinationsinsatsen blir en av de största

Publicerad av: Johanna Christensson, den 21 juni 2021.

Den 31 maj drog Röda Korset Malmökretsens insats för vaccinering mot covid-19 i gång. Insatsen förväntas pågå till sista september och i full utbyggnad krävs 100 frivilliga. Det är en av de största insatserna som Malmökretsen har genomfört sedan flyktingkrisen 2015. Vill du bli frivillig som Vaccinationsstödjare? Ansök här.

Maria Rahm är insatsledare för Vaccinationsinsatsen som Röda Korset gör tillsammans med MinDoktor i Malmö.

Röda Korset har erfarenhet av krisarbete

Röda Korset Malmökretsen har gjort vaccinationssinsatser förut. Några av de frivilliga som varit med i tidigare insatser är med även för vaccineringen för covid-19. Röda Korset Malmökretsen har utbildat fem frivilligledare och behöver 100 frivilliga Vaccinationsstödjare i full utbyggnad av insatsen. Det blir en av de största insatserna som Röda Korset Malmökretsen gör sedan flyktingkrisen 2015. Verksamhetsutvecklare och ansvarig för insatsen Maria Rahm menar att det finns god rutin och kompetens för att genomföra en insats så omfattande som denna.

Liv Palm, verksamhetsledare för Röda Korset Malmökretsen säger så här om insatsen:

”Vi tycker det är en högst relevant insats att göra i dessa oroliga tider, där många av våra frivilliga är beredda att hjälpa till. Det finns tydliga arbetsuppgifter och en försäkring för alla som ställer upp med frivilliginsatser för oss, och vi har goda erfarenheter av att vår närvaro bidrar med en extra trygghet.”

Vi behöver Vaccinationsstödjare

Maria har varit aktiv i Röda Korset sedan sju år tillbaka och är idag anställd som verksamhetsutvecklaren för Malmökretsen. Hon är dessutom ansvarig för insatsen och uppmanar fler att söka till frivilligtjänsten.

”Det är tre timmar av ens fritid i veckan, och du gör en insats för samhället och individen.”

Det pågår nu ett intensivt arbete att parallellt intervjua, utbilda och rekrytera frivilliga. Vaccinationsstödjares uppgift är att se till att vaccineringen sker under trygga och säkra former genom att hjälpa patienter till rätta, svara på frågor och se till att avstånden hålls. 

 

Intresserad av att bli Vaccinationsstödjare? Ansök här.

Vill du veta mer om insatsen? Kontakta maria.rahm@redcross.se.

 

Skriven av: Johanna Christensson

Foto av: Johanna Christensson