Visneti - Nätverk, aktörer som arbetar för att lindra ofrivillig ensamhet bland äldre.

Publicerad av: Johanna Christensson, den 2 december 2021.

Hur når vi dem som behöver det mest? Hur får vi en ökad mångfald i verksamheten? Det är några av de frågor som Visneti nätverk har diskuterat.

Under hösten har det varit tre digitala träffar mellan aktörer som arbetar och möter äldre som är ofrivilligt ensamma. Flera föreningar och organisationer arbetar för att stödja målgruppen, men det finns en begränsad kunskap om vad andra gör. Det vill vi inom samarbetet Visneti råda bot på genom att samla olika aktörer till detta nätverk. Där kan vi utbyta erfarenheter och berätta vad som är på gång i den egna verksamheten. Allt för att bättre kunna tillgodose behoven och önskemålen för att stötta målgruppen.

För att delta i nätverket vill vi att man som aktör har en aktiv verksamhet som i huvudsak syftar till att skapa gemenskap och bryta isolering bland äldre. Definitionen på äldre varierar mellan olika föreningar och organisationer, vissa har en nedre åldersgräns men alla är överens om att man inte utesluter någon på grund av ålder. De flesta verksamheterna är öppna för alla, enstaka är medlemsföreningar med en årsavgift runt en hundralapp.

Till den senaste träffen var det 10 inbjudna aktörer och nätverket växer. Deltog gjorde ABF Malmö, Cykling utan ålder, Hälsa- vård och omsorgsförvaltningens Mötesplatser för äldre, Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen i Malmö, Islamic center, Svenska kyrkan, Vårdcentralen Granen, Winnet, Äldrekontakt och Röda Korset i Malmö. Röda Korset var även ansvariga för att föra anteckningar.

De aktörer vi pratat med är alla överens att det finns ett stort behov av ett nätverk. Det finns i dagsläget ingen samlad information över aktörer som har aktiviteter som syftar till ökad gemenskap och försöker lindra isoleringen bland äldre. Nätverket är ett sätt att öka kunskapen för att kunna hänvisa personer ur målgruppen till olika aktörer beroende på behovet hos individen. Man kan inte göra allt men alla kan göra något.