Om oss

Röda Korset i Malmö består av Malmökretsen och ett ungdomsförbund.

Röda Korset Malmökretsen är den största Rödakorskretsen i Sverige och här engagerar sig drygt 500 frivilliga i över 40 olika verksamheter. Vi arbetar för ett humanitärt, inkluderande och medmänskligt Malmö.

Kretsen leds av en styrelse med ordförande och 8 ledamöter. Grunden för vårt arbete vilar helt på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet. Vill du bli frivillig? Läs mer om våra verksamheter här.

Vi driver även en second hand butik med café. 

Kontakta oss: 
Malmökretsen Svenska Röda Korset 
Norra Parkgatan 17, 214 22 Malmö
telefon: 040 – 617 41 41
mejl: malmo@redcross.se 

Stöd oss 

Ditt stöd är en förutsättning för att Röda Korset ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete i Sverige och resten av världen. Det finns många sätt du kan engagera dig på. 

Bli medlem 

Gillar du det arbete vi gör i Malmö? Fler medlemmar gör det möjligt att vidareutveckla våra verksamheter och hjälpa fler utsatta människor. Bli medlem här. Glöm inte att välja "lokalförening" för att bli medlem i Malmökretsen. 

Vill du skänka pengar? 

Om du vill bidra ekonomiskt till våra lokala verksamheter i Malmö kan du sätta in din gåva på vårt Bankgiro 286-4726 eller swisha 1232 2138 82. Ange om du vill stödja någon speciell verksamhet.

Är ni ett företag?

Vill ni stötta oss genom ert företag? Kontakta foretagssamarbeten.malmo@redcross.se 

Vill du ge en minnesgåva?

Hedra minnet av en kär anhörig eller vän med en gåva till Malmökretsen. Vi skickar ett vackert minnesblad till den adress du anger. Brevet skickas med A-post och gåvosumman anges inte på minnesbladet.

Uppge den avlidnes namn, begravningsdag, begravningsbyrå eller vilken anhörig som ska få minnesbladet, belopp och dina egna kontaktuppgifter. Skicka uppgifterna till forvaltning.malmo@redcross.se efter att du satt in beloppet på bankgiro 286-4726.