Folkrättsinformation

Vi sprider kunskap om humanitär rätt.

Folkrättsinformation

Vita Bussen

Malmö

Gruppen Vita Bussen finns till för att sprida kunskap om den aktion som utfördes 1945 och räddade tusentals människor från de nazistiska koncentrationslägren. Gruppen arbetar också med efterforskning och dokumentationshantering kring aktionen.

Vita bussarna räddade ca 15 500 personer

I slutskedet av andra världskriget fick Röda Korset i uppdrag att genomföra en aktion där människor räddades ur nazisternas fångläger. Den 8 mars 1945 var Röda Korset redo med en expedition som utgjordes av 250 personer, 75 fordon varav 36 bussar. Bussarna målades vita med röda kors på. På grund av detta har aktionen blivit känd som ”De vita bussarna”. De vita bussarna räddade ca 15 500 personer från de nazistiska koncentrationslägren.

I dagsläget arbetar denna grupp med att sprida kunskap om de vita bussarna, vikten av att hålla mod och ansvarstagande levande. Detta gör man genom föreläsningar i skolor och föreningar. Men en stor del av arbetet består också i efterforskningar och att hantera dokumentation från aktionen samt samarbete med andra intresseorganisationer både nationellt och internationellt.

Boka föreläsning med Vita bussen-verksamheten

Vita bussarna som räddade många människors liv 1945, har en facinerande berättelse. Vill du veta mer om denna verksamhet eller boka en föreläsning? Maila malmo@redcross.se