Föreningsinformation

Simrishamns rödakorskrets höll sin kretsstämma den 28 februari 2022.

Handlingar till kretsstämman publiceras nedan.