Vi behöver bli fler i vår Second hand-butik i Tomelilla

Publicerad av: Wiveka Norvell, den 10 maj 2021.

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig butiksmedarbetare i second hand-butken bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom att bidra till Röda Korsets hjälpverksamhet. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Vår second hand-butik är också en mötesplats där besökare kan sitta ner en stund, dricka en kopp kaffe och prata med varandra eller någon av de frivilliga i butiken.

Snart hoppas vi kunna öppna upp vår second hand-butik fler dagar i veckan och behöver därför bli fler. Hör av dig redan idag, vi kan pratas vid under coronasäkra förhållanden och när samhället öppnar upp igen kan du börja när det passar dig.

 Uppdragsbeskrivning 

Våra förväntningar på dig är att:  

  •  Följa och uppdatera sortimentet i butiken 
  •  Möta kunder, stå i kassan och ge service 
  •  Prata med kunderna som sitter i cafét
  •  Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs 
  • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
  • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att ställa om ditt engagemang vid händelse av kris.  

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • Du schemaläggs ungefär 3–4 timmar per gång men hur ofta avgör du själv. Du schemaläggs tillsammans med fler frivilliga, ingen är någonsin ensam i butiken. 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte.

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • inga förkunskaper krävs, men vi ser gärna att du är intresserad av butiksarbete och tycker om att möta människor och ge service. 

Därutöver ser vi gärna att du: 

  • är lyhörd och flexibel. 
  • har ett trevligt bemötande.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

 Vi har sju grundprinciper: 

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Är du intresserad? Kontakta vår ordförande Inger Johanson-Thor på 0709-20 17 66 eller inger@johanson-thor.se