Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Tomelilla

Röda Korset är ett stöd när samhällets övriga resurser inte räcker till och behöver förstärkas. Vi kan antingen agera på eget initiativ eller på förfrågan av exempelvis en kommun, en räddningsledare eller en länsstyrelse. När en kris inträffar kan vi agera på olika sätt. Beroende på vad som inträffat och vilka behov som uppstår kan vi behöva svara med olika typer av insatser.

Exempel på insatser som Röda Korset kan stödja med i en kris

• Psykologisk första hjälpen/krisstöd.
• Hantering av gåvor.
• Stöd till aktiva i räddningsarbetet.
• Frivilligsamordning.

Svenska Röda Korset har ett avtal med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och har i uppdrag att stödja hanteringen av spontanfrivilliga i händelse av kris. 

Att vara volontär i Röda Korsets lokala krisberedskapsgrupp

Att vara volontär hos oss innebär att tacka ja till ett definierat uppdrag som leds av en frivilligledare och organiseras på lokal nivå av den lokala kretsen.
Som volontär följer du våra grundprinciper, uppförandekod och det som gäller för just ditt uppdrag. Vi tillhandahåller obligatoriska och verksamhetsspecifika utbildningar och ger dig lämplig introduktion så du känner dig bekväm med ditt uppdrag. Du är också försäkrad av Röda Korset när du gör en insats som volontär.

Lokala kris och beredskapsgruppen i Tomelilla kommun

Samordnare för Röda Korsets lokala krisberedskapsgrupp i Tomelilla kommun är June Lasseson.

Bli volontär

Har du frågor eller vill engagera dig vår lokala krisberedskap i Tomelilla kommun kan du kontakta
June Lassesson, Tomelilla, 070-658 15 82

Kontakta verksamheten