Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Tomelilla

Röda Korset är ett stöd när samhällets övriga resurser inte räcker till och behöver förstärkas. Vi kan antingen agera på eget initiativ eller på förfrågan av exempelvis en kommun, en räddningsledare eller en länsstyrelse. När en kris inträffar kan vi agera på olika sätt. Beroende på vad som inträffat och vilka behov som uppstår kan vi behöva svara med olika typer av insatser.

Exempel på insatser som Röda Korset kan stödja med i en kris

• Psykologisk första hjälpen/krisstöd – vi finns tillhands för att främja trygghet, lugn. tillit, samhörighet och hopp.
• Hantering av gåvor – vi har lång erfarenhet av att hantera gåvor i vår second hand-butik. I händelse av en kris kan vi därför bistå med mottagning, sortering och distributions av gåvor.
• Stöd till aktiva i räddningsarbetet - vi kan även ge stöd till de som aktivt hanterar räddningsinsatser för att öka deras uthållighet. Till exempel kan vi erbjuda psykologisk första hjälpen, ta hand om småskador de fått under insatserna och ordna med fika.
• Frivilligsamordning – vi kan organisera befintliga, nya och tillfälliga frivilliga och samordna frivilliginsatserna på plats. På nationell nivå har Svenska Röda Korset ett avtal med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och har nu i uppdrag att stödja hanteringen av spontanfrivilliga i händelse av kris under 2019.

Att vara volontär i Röda Korsets lokala krisberedskapsgrupp

Att vara volontär hos oss innebär att tacka ja till ett definierat uppdrag som leds av en frivilligledare och organiseras på lokal nivå av den lokala kretsen.
Som volontär följer du våra grundprinciper, uppförandekod och det som gäller för just ditt uppdrag. Vi tillhandahåller obligatoriska och verksamhetsspecifika utbildningar och ger dig lämplig introduktion så du känner dig bekväm med ditt uppdrag. Du är också försäkrad av Röda Korset när du gör en insats som volontär.

Lokala kris och beredskapsgruppen i Tomelilla kommun

Samordnare för Röda Korsets lokala krisberedskapsgrupp i de två kretsarna i Tomelilla kommun (Tomelilla och Spjutstorp) är June Lasseson i Tomelillakretsen.

Bli volontär

Har du frågor eller vill engagera dig vår lokala krisberedskap i Tomelilla kommun kan du kontakta
June Lassesson, Tomelilla, 070-658 15 82

Kontakta verksamheten

June Lassesson