Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Mentorverksamhet

Tomelilla

Vi finns som stöd för nyanlända att förstå och fylla i papper, hjälp med telefonkontakter eller andra samhällsfunktioner.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Simskola för nyanlända kvinnor

Tomelilla