Välkommen till Röda Korset

Vi har för närvarande ingen verksamhet i Vellinges kommun men kontakta oss gärna på plats i någon av grannkommunerna:

Malmö
Trelleborg

Du behövs!

Vi arbetar aktivt med olika verksamheter för att stötta samhället på bästa sätt utifrån de lokala behov som finns, exempelvis inom områdena social delaktighet, hälsa, efterforskning och familjeåterförening, skydd, vård, krishantering och beredskap. Är du intresserad av att starta verksamhet i Vellinge är du välkommen att kontakta oss.