Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Publicerad av: Anita Landinger Forsberg, den 18 september 2023.

KÄNNER DU NÅGON SOM SKULLE MÅ BRA AV ATT FÅ ETT AVBROTT I SIN ENSAMHET
Genom Svenska Röda Korsets Besöksverksamhet bidrar frivilliga till att stärka människors sociala relationer. Besöksverksamheten i Ystad ha ett flertal besökare som gärna besöker ofrivilligt ensamma i närområdet.
Vet du någon som önskar besök? Hör av dig till Marian Nylander 0709-18 50 73, ystad@redcross.se