Föreningsinformation

Styrelsen i Eskilstuna 2023

Ordförande
Solveig Lundström

Vice ordförande
Johanna Westman

Sekreterare
Pia Gillström

Kassör
Pär Åkerblom

Övriga styrelselemöter
Inger Johansson
Lisa Krushberg
Monica Wikberg
Göran Erlingson
Stefan Krstic

Revisorer
Johan Rudengren

Revisorssuppleanter
Stefan Murhbeck

Valberedning
Per-Inge Pettersson