Föreningsinformation

Styrelsen i Eskilstuna 2022

Ordförande
Solveig Lundström

Vice ordförande
Helen Wretling

Sekreterare
Ewy Sikström

Kassör
Pär Åkerblom

Övriga styrelselemöter
Inger Johansson
Johanna Westman
Lisa Krushberg
Monica Wikberg
Urban Wallin

Revisorer
Johan Rudengren
Birgit Kindahl

Revisorssuppleanter
Stefan Murhbeck

Valberedning
Birgit Kindahl
Per-Inge Pettersson