Föreningsinformation

Styrelsemöten våren 2024:

2024: 16 januari, 6 februari

Årsmöte 2024 onsdag den 28 februari kl 18.00, Fredsgatan 18. Kallelse har skickats  den 6 februari via email eller post till medlemmarna. Verksamhetsberättelsen för 2023 finns tillgänglig i Röda Korsets möteslokal på Fredsgatan 18.

Det finns även tillgänglig som pdf-fil här nedan.

Kontakta oss

Kontakta oss

Katrineholm rödakorskrets