Kallelse till årsmöte för Röda Korskretsen i Katrineholm 28 februari kl 18:00

Röda Korskretsen i Katrineholm inbjuder alla medlemmar till årsmöte. 

När? Den 28 februari kl 18:00

Plats? Röda Korsets Second Hand-butik och mötesplats på Fredsgatan 18 i Katrineholm.

Program och kallelse har skickats via email eller post till samtliga medlemmar. Verksamhetsberättelse finns tillgänglig i möteslokalen på Fredsgatan 18.