Nu är vi mer förberedda!

Publicerad av: Susanne Skoog, den 29 september 2022.

Vad krävs av Röda Korset lokalt om en kris inträffar? 

Ett 30-tal aktiva inom Röda Korset träffades i Katrineholm 28 september för att lära sig mer om beredskapsplanering.

Varje krets ska ha en beredskapsplan klar under 2023. För att hjälpa till att nå målet ordnar regionerna utbildningar. I Katrineholm ledde Claes-Göran Ekhall och Susanna Engman arbetet med att berätta om vad som krävs i planering och ledarskap inför, under och efter en kris. Deltagarna fick även jobba i grupp med att räkna ut vad som behöver göras vid ett tänkt tillfälle med elbrist, sträng kyla och snö.

Nu fortsätter arbetet på hemmaplan för att Röda Korset ska kunna vara en civil aktör för samhället att räkna med vid en kris.