Om oss

Om Oxelösunds Rödakorskrets

I juni 1916 anmodade grevinnan Reutersköld doktor Oscar Colleen att bilda en RK-förening i Oxelösund och bli dess ordförande. Dr Colleen var föreningens ordförande åren 1916-1930. Möten hölls i läsestugan.

Det fanns också en ungdomskrets under åren 1938-49.

Kretsen har nu ca 160 medlemmar (december 2022). Årsavgiften är från 2014 250 kronor. Avgiften delas lika mellan kretsen och RK centralt.

Föreningslokalen har funnits på flera ställen bl a på Föreningsgatan och Styrmansgatan.
April 2006-september 2010 fanns föreningslokalen på Hagvägen 4. Där startades även Kupan secondhandförsäljning som hade öppet tre dagar per vecka.

Onsdagar jämna veckor hade vi Mötesplats där medlemmar träffades, drack kaffe, pratade, lämnade och hämtade material till bla de babypaket som packades och sändes till centralförrådet i Halmstad för vidare befordran till behövande ute i världen.

Från årsskiftet 2009/2010 ingår Tunaberg i kretsen som numera heter Oxelösund-Tunaberg Rödakorskrets.

Under hösten 2010 flyttade Kupan Secondhandbutik och Mötesplats till nya lokaler på Gamla Oxelösundsv 2. Invigningen den 2 oktober lockade många besökare. Secondhandbutiken har nu öppet 4 dagar/vecka tisdag-fredag10-16. Mötesplats fortsätter onsdagar jämna veckor kl 14-16.

I januari 2011 packades sista babypaketet eftersom Röda Korset beslutat att lägga ner den verksamheten och centralförrådet i Halmstad.

Våren 2013 startades en tillverkningsgrupp under ledning av Birgitta Sandberg. Gruppen träffas i RK-lokalen 1-2 gånger per månad. Syftet är att tillvarata material som skänkts till kretsen. Bl a har ett antal väskor och kassar tillverkats av bl a utslitna jeans.

Sedan våren 2014 finns Oxelösund-Tunabergskretsen på Facebook.

"Lilla Butiken" granne med Kupan startade i januari 2016 och har varit öppen med försäljning av skänkta kläder till flyktingar. Den har varit mycket välbesökt. Öppettider har varierat mellan en och två dagar i veckan.

Kretsens 100-årsjubileum firades den 24 sep med olika programpunkter som utställning med historik, inbjudna från Svenska Röda Korset samt sång- och musikunderhållning. En pärm med bilder från historikutställningen finns tillgänglig i Kupan.

Lilla butiken lades ner under våren 2017 eftersom behovet minskat. Några rödakorsare är nu engagerade i språkträning onsdagar och torsdagar. En grupp kvinnor träffas på måndagar för att språkträna och sy och sticka.  Mötesplatsträffarna på onsdagar fortsätter numera som  månadsträff första onsdagen varje månad. Butiken har utökat öppettiden till kl 18 på torsdagar.

Kretsen finns sedan oktober 2017 på Instagram.

På kretsstämman i februari 2019 beslutades att ändra namnet till Oxelösund Rödakorskrets.

Våren 2019 beslutades att söka ny lokal för Kupan och den 15 augusti öppnade Secondhand-butiken i Prisman i en stor och fräsch lokal. Samtidigt ändrades öppettiderna till tis-fre 11-17 och en lördag/månad. Verksamheten har gått mycket bra och överträffat alla förväntningar.

Våren 2020 slog pandemin till och butiken var stängd från mars-juni. Under sommaren var butiken öppen 2 dagar/vecka och lite mer under hösten. Sedan dec 2020 är butiken öppen tors-fre och en lördag/månad Kaféet är stängt och grupperna med träna svenska nedlagda.
Många rödakorsare fortsätter dock att jobba hemifrån med tillverkning av sockor, vantar, förkläden och sydda kassar.

Sommaren 2021 var det återigen dags för flytt. Prisman skulle rivas och under våren reades alla prylar och ny butik inreddes i Nya Gallerian. Efter mycket arbete kunde butiken öppna i augusti med en tredjedel så stor yta som tidigare. Försäljningen har gått bra och tack vare tillskott av några nya medlemmar fungerar allt bra.