Föreningsinformation

Strängnäs Rödakorskrets

Org nr 817605-8850

Bankgiro nr 5305 - 8095

Styrelsen för Strängnäs Rödakorskrets består from årsstämman 2023-02-23 av

Ordförande Catharina De Geer

Ledamot Lilian Björk

Ledamot Gunn Åsebol

Ledamot Christina Henningsson

Ledamot Margaretha Furustrand

Ledamot Stig Eriksson

Ledamot Petra Svalby

Suppleant Lillemor Frisén

Suppleant Margareta Svensson

Styrelsen nås per e-post på adress; strangnas@redcross.se Välkommen med frågor och synpunkter per e-post. Ange hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig med svar.

Vid årsstämman den 23 februari 2023 fastställdes verksamhetsberättelse för 2022 med resultat- och balansräkning, samt godkändes verksamhetsinriktning för 2023. Se länkar nederst på denna sida.

Styrelsen för Mariefreds Rödakorskrets består av

Ordförande Staffan Andrén

Sekreterare Katarina Sandmark

Ledamot Ingela Bengtsson

Ledamot Marianne Bonthron

Ledamot Eva Nylin

Ledamot Kia Saxelin

Styrelsen nås per e-post på adress; rodakorset.mariefred@live.se  Välkommen med frågor och synpunkter per e-post. Ange hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig med svar.