Nödläge i Libyen och Marocko

Ge en gåva till vårt katastrofarbete världen över >

Gott nytt år

Publicerad av: , den 30 december 2020.

Ett gott nytt år, vill vi från Mariefred-Stallarholmskretsen önska alla våra medlemmar, volontärer, kunder, gäster och deltagare.

 

Vi vill även tacka för alla gåvor vi fått från både företag och privatpersoner.

 

"Corona-året" 2020 har tvingat oss att dra ned på många verksamheter. T.ex har Stick-kaféet inte kunnat genomföras stora delar av året, och vår kaféverksamhet har inte kunnat hålla öppet. Nytt för i år är att vi hjälpt till med inköp till människor i riskgrupp. Kupan har vi kunnat hålla öppet, men med reducerade öppettider.

Så än en gång; tack alla ni som bidragit på olika sätt. Tack vare er kommer vi att kunna skicka en betydande summa till katastrofhjälpen.

Nu får vi verkligen hoppas att 2021 blir ett bättre år än 2020!