Utlysning av medel ur Elviras & Verners fond

Det finns nu möjlighet att söka bidrag för äldre behövande person med svenskt medborgarskap som är mantalsskriven i Tullinge.

Fonden har till ändamål att främja hjälp till behövande äldrepersoner vilka är mantalsskrivna i Tullinge. Behövande privatpersoner kan söka medel. Bidrag kan utgå för exempelvis specialistvård, tandvård, rehabilitering mm som inte täcks med bidrag från Försäkringskassan.

Berätta vem du är, när du är född och varför du söker medel samt till vad medlen ska användas till. Dokument som styrker inkomstförhållanden är obligatoriska och bifogas ansökan.

Ansökan kan lämnas/skickas senast 31 maj skriftligt till:Botkyrka Rödakorskrets, Bryggarvägen 5-7 147 30 Tumba

Märk kuvertet Ansökan fondmedel