Verksamheter

Anhörigstöd

Alzheimer Café

Anhörigstöd

Alzheimer Café

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Bokcirkel + Boken kommer

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Boken kommer + Bokcirkel

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Båtutflykt