Anhörigstöd

Vi ger stöd till anhöriga till äldre och sjuka genom att främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra i liknande situation.

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd för dig som vårdar någon.

Behöver du ha stöd eller har frågor är du välkommen att ringa Agneta Bramstedt, tfn: 070-739 03 77.

Anhörigstöd

Alzheimer Café

Anhörigstöd

Alzheimer Café