Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Livlinan

Alla som önskar vara med erbjuds deltagande i vår telefonkedja. Vi ringer till varandra dagligen och hör efter att allt är bra. För mer information, kontakta Agneta Bramstedt, tfn: 070-739 03 77.