Nödläge i Libyen och Marocko

Ge en gåva till vårt katastrofarbete världen över >

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Musikunderhållning

Viss underhållning arrangeras på kommunens äldreboenden. För mer information kontakta Monica Kielland Huldt, tfn: 070-378 48 47.