Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänsten

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänst

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Boken kommer + Bokcirkel

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Livlinan

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Musikunderhållning