Om oss

Vår krets Mälaröarnas rödakorskrets omfattar hela Ekerö kommun. Kretsen bedriver verksamheter inom olika områden. Vi arbetar efter principen att utan diskriminering stödja människor som hamnat i utsatta situationer, oavsett orsaken till hur de hamnat där.

Vår krets har för närvarande 310 medlemmar och strävar efter att bli fler

Efter sammanslagningen består styrelsen av följande medlemmar:

Caroline Arnell Brundell  Ordförande

Ingrid Oldfeldt   Kassör

Marika von Schultz Sekreterare

Corinne Beck Ordinarie ledamot

Helli Kersmo  Ordinarie ledamot

Pilar Obiols Lundholm Ordinarie ledamot

Christina Palmqvist Ordinarie ledamot

Laila von Scheele Ordinarie ledamot

Kontaktadresser:

Caroline Arnell Brundell:  caroline.arnell@telia.com

Ingrid Oldfeldt: ingrid.oldfeldt@telia.com

Marika von Schultz: marika.von.schultz@telia.com