Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Kris- och beredskapsgruppen

Ekerö kommun

Kontakta verksamheten

Laila von Scheele

Telefon: