Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Järfälla

Rödakorsvärdarna finns på Jakobsbergs sjukhus och hjälper folk till rätt plats, om man behöver.

Vi behöver blir fler. Kontakta oss om du är intresserad.

Kontakta verksamheten

Björn Colliander

Telefon: