KRISBEREDSKAPS-VECKA PÅ LIDINGÖ

Publicerad av: Anna Forsberg, den 26 september 2021.

VECKAN 27 OKTOBER  i Lidingö Stadshus och

i vår Secondhandbutik vid Skärsätra torg

Programpunkter:

Måndag den 27 september

13:00-14:00 håller Tomas Ries, säkerhetsexpert från Försvarshögskolan, en livesänd föreläsning

kring globala säkerhetstrender och Sverige. Länk meddelas.

18:00-20:00 informerar Lidingö Rödakorskrets i stadshuset, sal Fjäderholmarna
om vår
Krisberedskapsplan och hur du förbereder dig för en kris

Hela veckan

Utställning och information i stadshuset och i Secondhandbutiken