Promenader

Publicerad av: , den 23 januari 2021.

 

 

Passa på att få möjlighet till en aktivitet/promenad!


K
ommunen anordnar aktiviteter/promenader för alla som vill tisdagar,onsdagar och torsdagar,
där Corona rekommendationerna naturligtvis inkluderas.
Volontärer från Lidingö Rödakorskrets kommer vara  med på promenaderna
i största möjliga utsträckning

Följande promenadtillfällen erbjuds

Tisdagar, promenad kl 10.30-11.30 Vi möts på Näsets Torg, 

Tisdagar, Kaffegrupp/promenad kl 13.30-14.30 Brevik klackbar ner i Parken vid Paviljongen.

Onsdagar, Gymnastik/promendad kl 10.30-11.30 i Frimurarhemmetparken

Onsdagar, Promenad kl 13.30-14.30 Hästskojarparken (korsningen Lejonvägen/Kyrkvägen

Torsdagar, Promenad kl 10.30-11.30 Baggeby torg

Torsdagar, Promenad  kl 13.30-14.30 Larsbergstorget 7 

Om du som volontär vill delta vid promenaderna så hör av dig till Lidingö Rödakorskrets

via mail lidingo.redcross@telia.com eller ring 08 765 02 87.

Promenader anordnade tillsammans med kommunen