Om oss

Telefon till Lidingö Rödakorskrets  08 765 02 87

Telefon till Lidingö Rödakorskrets Secondhand Butik 08 765 02 78

Postadress: Pyrolavägen 5, 181 60, Lidingö

Emailadress: lidingo.redcross@telia.com

Bg 5108-6806

Pg 35372-2

 

Styrelse 2022-2023

Ordförande

Eva Forsberg Rundgren

Kassör 

Diana Gonzales

Ledamot

Arja Martinelle

Kicki Winnerstam

Unda Lönnqvist

Föreståndare Secondhandbutiken

Eva Northun