Vill du hjälpa till i kampen mot covid-19?

Publicerad av: Anette Skoog, den 5 mars 2021.

Nu söker vi vaccineringsstödjare 

Vaccineringsstödjare säkerställer att personen kommit till rätt plats och tid samt att hälsodeklarationen är ifylld, möter upp och hjälper till från transport och in i väntrum, påminner om hygienrutiner och ger både praktiskt och medmänskligt stöd på vaccinationsstället. 

Du behövs - vill du hjälpa till? Läs mer och ansök här Vaccineringsstödjare